Home Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

Quy định về bản quyền bài viết

Bản quyền bài viết trên Saigonlist thuộc về tác giả và website Saigonlist.net, theo đó:

Quyền của tác giả đối với mỗi bài viết của mình:

 • Đặt tên cho mỗi bài viết
 • Đứng tên thật hoặc bút danh của bài viết
 • Được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm đã được công bố, sử dụng
 • Được chia sẻ bài viết của mình trên Saigonlist đến với cộng đồng
 • Bảo vệ mức độ toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc các tác phẩm dưới bất kỳ các hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền của website Saigonlist.net đối với bài viết:

 • Làm tác phẩm tái sinh (như dịch sang tiếng nước ngoài, chuyển thể bài viết thành video,…)
 • Biểu diễn tác phẩm trước mặt công chúng;
 • Sao chép các tác phẩm;
 • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao của bài viết;
 • Truyền đạt bài viết đến công chúng bằng những phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ một phương tiện kỹ thuật nào khác;
 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao của bài viết. Chỉ được dùng vào mục đích kinh doanh, thương mại.

Quy định về chia sẻ bài viết của Saigonlist

 • Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Saigonlist vào bất kỳ mục đích kinh doanh, thương mại hay chỉ lưu hành nội bộ cho doanh nghiệp, cửa hàng.
 • Khi đăng tải lại bài viết của Saigonlist trên trang web khác, hay trích dẫn một phần/toàn bộ bài viết, bạn phải được sự cho phép của Saigonlist và phải ghi rõ nguồn từ Saigonlist.net. (và dẫn link đến bài viết gốc trên trang)
 • Bên đăng lại không được thay đổi nguyên bản nếu không có sự đồng ý Saigonlist và tác giả của bài viết gốc.

Quy định về xử lý khi phát hiện vi phạm bản quyền của Saigonlist

Nếu phát hiện các bài viết bị vi phạm bản quyền, chúng tôi sẽ thông báo cho bên vi phạm để xử lý. Nếu không nhận được hồi đáp hoặc nhận được hồi đáp nhưng không được xử lý trong vòng 48 giờ chúng tôi sẽ áp dụng những biện pháp mạnh để bảo vệ bản quyền sản phẩm của mình như sau:

 • Chúng tôi sẽ report bạn lên trang Google về việc bản quyền bị vi phạm. Điều này có thể làm trang web/blog/ kênh youtube của bạn được google cho vào trong danh sách đen, thậm chí là chấm dứt dịch vụ nếu đã vi phạm nghiệm trọng.
 • Áp dụng các quy định của luật pháp về việc sở hữu trí tuệ, luật dân sự, các quy định liên quan để bảo vệ bản quyền cho tác phẩm của Saigonlist. Chúng tôi sẽ kiện đến cùng nếu trường hợp vi phạm nghiêm trọng.
 • Sử dụng nhiều biện pháp kỹ thuật, khoa học máy tính để chống lại sự vi phạm bản quyền đó.